دهکده استارت20

اولین و بهترین ها را در دهکده استارت20 استارت بزنید|مرجع دانلود برنامه بازی اندروید ، نرم افزار ویندوز، کتاب های مختلف ، آموزش

عنوان تبليغ
عنوان تبليغ
عنوان آگهي

تعبیر خواب جامع (آ)

  • ۳۰
تعبیر خواب جامع (آ)

 

تعبیر خواب حرف آ

در ادامه مطلب لیست کامل تعبیر خواب حروف آ را مشاهده خواهید کرد..

تعبیر خواب آرام بودن دریا

  • ۲۵
تعبیر خواب آرام بودن دریا

 دیدن دریایی آرام در خواب نشانه چیست

در ادامه مطلب علت آرام بودن دریا را میتوانید بدانید

تعبیر خواب آراستن مکانی یا شخصی

  • ۱۷
تعبیر خواب آراستن مکانی یا شخصی

تعبیر خواب آراستن مکان یا شخصی

اگر در خواب ببینید که شروع به آراستن کرده اید یک نشانه خوب یا بدی است که در ادامه مطلب متوجه خواهید شد...

تعبیر خواب آدم خواری | خوردن آدم در خواب نشانه چیست؟

  • ۲۱
تعبیر خواب آدم خواری | خوردن آدم در خواب نشانه چیست؟

خوردن آدم در خواب نشانه چیست؟ 

خواب بسیار وحشتناک آدم خواری | اگر میخواهید تعبیر خواب را بدانید به ادامه مطلب مراجعه کنید.

آدم کشی در خواب | تعبیر خواب

  • ۲۰
آدم کشی در خواب | تعبیر خواب

تعبیر خواب آدم کشی

به دست کسی در خواب کشته شدن نشانه چیست؟

 آنلی بیتون میگوید:

اگر در خواب دیدید به دست کسی کشته شدهاید، معنی آن این است که عمری طولانی و پر ثمر خواهید داشت.

دیدن آدم و حوا در خواب | تعبیر خواب

  • ۲۶
دیدن آدم و حوا در خواب | تعبیر خواب

 تعبیر دیدن آدم و حوا در خواب چیست؟؟

اگر شما هم حضرت آدم  و حوا را در خواب دیده اید و میخواهید از تعبیر آن اطلاع پیدا کنید به ادامه مطلب مراجعه کنید.

دیدن آدم مست در خواب | تعبیر خواب آدم از خود بیخود شده

  • ۲۲
دیدن آدم مست در خواب | تعبیر خواب آدم از خود بیخود شده

تعبیر خواب دیدن انسان مست در خواب

 هانس کورت میگوید:

دیدن آدم مست در خواب، نشانهء این است که شما گوش یا مغزتان ایرادی دارد یا این که یک نفر باعث مزاحمت وناراحتی شما شده است.

اگر در خواب ببینید که مست هستید، اوقات خوبی خواهید داشت ولی این خوبیها زودگذر میباشند

اگر مردم را مست دیدی، بدانید که شما از لحاظ روحی، ناراحتیهایی را دارید.

علت دیدن آدم مودب در خواب | آدم با ادب

  • ۲۳
علت دیدن آدم مودب در خواب | آدم با ادب

تعبیر دیدن آدم با ادب در خواب

 لیلا برایت میگوید:

دیدن آدم مؤدب در خواب، دلالت بر این دارد که خبر غمگین کنندهای شما را آزار خواهد داد.