دهکده استارت20

اولین و بهترین ها را در دهکده استارت20 استارت بزنید| مرجع آموزش و معرفی بهترین محصولات و خدمات روز دنیا

دیدن بادنجان در خواب \ تعبیرخواب بادمجان نشانه چیست؟

  • ۴۹

دیدن بادنجان در خواب چه علتی دارد؟

ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﺑﺼﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ:

ﺑﺎﺩﻧﺠﺎﻥ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﻭﻗﺖ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻮﻗﺖ ﻭ ﺍﮔﺮ ﭘﺨﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺧﺎﻡ, ﺩﻟﻴﻞ ﻏﻢ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﻘﺪﺭ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﺗﺮ ﻭ ﺧﺸﻚ ﺁﻥ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﺑﻮﺩ.

ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﮔﻮﻳﺪ:

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﺩﻧﺠﺎﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ, ﻟﻴﻜﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﺍ ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ ﻳﺎ ﺑﻔﺮﻭﺧﺖ ﻳﺎ ﺍﺯ ﻣﻨﺰﻝ ﺧﻮﺩ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺨﻮﺭﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻏﻢ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺭﺳﺘﻪ ﺷﻮﺩ.

ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﻄﻴﻌﻲ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ ﮔﻮﻳﺪ:

ﻧﻔﺎﻳﺲ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺑﺎﺩﻧﺠﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍﻱ ﻭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻭ ﺗﻌﻘﻞ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﻲ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻓﺼﻞ ﻧﻴﮑﻮ ﻧﻴﺴﺖ. ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺑﺎﺩﻧﺠﺎﻥ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﻭﻗﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﻲ ﻭﻗﺖ ﻭ ﺍﮔﺮ ﭘﺨﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺧﺎﻡ ﻧﺸﺎﻥ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻏﻢ ﻭ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻏﺼﻪ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﻲ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺍﻳﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺎﺩﻧﺠﺎﻥ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﺩﻧﺠﺎﻥ ﻣﺤﻮﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﺗﻌﺒﻴﺮﺵ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎﻉ ﭼﻴﺰ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﮐﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﺭﻭﻳﺎﻱ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﻴﺮﺩ ﭘﺲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺪ ﺑﻪ ﺩﻝ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺩﻳﺪﻥ ﺑﺎﺩﻧﺠﺎﻥ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ. ﺑﺎﺩﻧﺠﺎﻥ ﻧﻴﮑﻮ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﮔﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﻴﺎﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﻕ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺩﻧﺠﺎﻥ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻣﻲ ﺩﻫﻴﺪ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺷﺨﺺ ﺳﺘﻤﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺭﻧﺠﻲ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﻭﻟﻲ ﺍﮔﺮ ﺑﺎﺩﻧﺠﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻴﺎﻓﮑﻨﻴﺪ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺑﻴﺎﻧﺪﺍﺯﻳﺪ ﮔﻮﻳﺎﻱ ﻓﺮﺝ ﺍﺯ ﺷﺪﺕ ﻭ ﻧﺠﺎﺕ ﺍﺯ ﺑﻼﺳﺖ ﻭ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﻭ ﺁﺳﻮﺩﮔﻲ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺭﺍ ﺑﺸﺎﺭﺕ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ. ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻨﺪﻥ ﺑﺎﺩﻧﺠﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺧﺸﻨﻮﺩﻱ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﺩ.

اشتراک گذاري مطلب:
اشتراک گداري در فيس بوک| اشتراک گداري در گوگل پلاس| اشتراک گداري در توييتر| اشتراک گداري در کلوب| اشتراک گداري در فيسنما| اشتراک گداري در ستمبلپون|اشتراک گداري در ديگ| اشتراک گداري در تلگرام|

گزارش مسئوليت پست نوشته شده بر عهده‌ي نويسنده مي‌باشد، لطفا در صورتي که اين پست را ناقض قوانين مي‌دانيد به ما گزارش دهيد.

نظرات: (۰) هيچ نظري هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی